‘Nehan’

Japans voor nirvana.
Het doel dat Gautama de Boeddha onderrichtte.
Het uitwaaien/uitblussen van het zelf.
Je bent er wel maar ook niet.
Er is geen ‘Nathan’!
De fiets bestaat uit heel veel onderdelen, er is geen fiets op zich.
Als je alles nader beschouwt ontdek je alleen maar dat alles opgebouwd is uit van alles.
Gedachten, volgen gedachten. Gevoelens gevoelens, zintuigen volgen indrukken. Daar lijkt geen begin en einde aan, nietwaar? En dat alles wordt dan de persoon genoemd: ‘Nathan’.
Maar zal ik morgen ook weer Chinees eten?…
Zit in dat alles ergens ‘Nathan’ verstopt? De zogenaamde ziel of is de kern van de mens slechts leegte.
Alleen deze leegte wordt vaak heel letterijk uitgelegd.
Maar als gewaarzijn, deze leegte is, spreken we dan van liefdeloze aandacht?
En is liefdevolle aandacht niet oneindig veel meer dan de personage met al zijn gedachten, gevoelens en prikkels kan voorstellen?
Kan observatie bevrijd zijn van de persoon? Kan ‘de kern’ van ons wezen helder en oneindig zijn?
De wereld besmet alles met lijden. Worstelen met wat je niet hebt of hebt en niet wil hebben. Kun je dat alles gadeslaan zonder oordeel? Wel in de wereld maar niet van de wereld, zogezegd.
Ben je het brein, zijn we het lichaam?
Boeddha wist zichzelf te bevrijden van deze wereld. Verkondigde verlossing van de mens. En deden bijvoorbeeld Jiddu Krishnamurti en Jezus van Nazareth niet anders?
Maar het lijkt wel of dat de wereld tegenwoordig in is. Dat we lijden en dat lijden accepteren als onderdeel van wie we zijn maar daarmee afrekenen op ons eigen manier: drugs, alcohol, snoep, eten en drinken, Netflix, porno, prozac, et cetera. Maar dat is geen oplossing van ons lijden. Verstrooiing zoeken en verdoving is niet hetzelfde als inzicht en liefde. Daarom wordt onze samenleving ook niet echt beter.

political-1301855_640

Afbeelding van Gordon Johnson via Pixabay

Zelfrealisatie – Sri Ramana

‘Waarnemer en waargenomen object ver-
houden zich tot elkaar als een stuk touw en
een slang. Het weten dat de slang geen slang is
maar een stuk touw, kan alleen doordringen als
het valse idee van de denkbeeldige slang is ver-
dwenen. Net zo kan Zelfrealisatie niet worden
verkregen zolang het geloof er is dat de wereld
echt is.’
– Sri Ramana Maharshi
(Boek: Wie ben ik? Uitgever Inzicht.)
lightbulb-2692247_640
Foto: Pixabay.com