Leiden alle wegen naar Rome?

Nee, ook naar Amsterdam en Berlijn, bijvoorbeeld!
Niet alle godsdiensten verkondigen enkel vrede.
De Bhagavad Gita, het zogenaamde Nieuwe Testament van de Indiërs, predikt niet enkel vrede maar ook oorlog in naam van de gerechtigheid.
Dat doet ook de Tenach van de joden!
Enkel de Dhammapada (wijsheid van de Boeddha) en de Evangeliën (leringen en leven van Jezus) leren vrede. Noch de Boeddha, noch de Christus roepen hun volgelingen op, om ook geweld te gebruiken!
Dus wanneer je boeddhisten en/of christenen ziet grijpen naar geweld, zijn het geen directe discipelen van hun (leer)meester.
Binnen de islam staat vrede ook hoog in het vaandel maar ook deze godsdienst schuwt geen geweld!
Mensen die beweren dat alle godsdiensten gelijk zijn, vergissen zich!
Ik geloof wel dat hindoes, joden en moslims zich kunnen afkeren van het geweldsaspect binnen hun religie… Maar laat je niets wijs maken als beweerd wordt dat bijvoorbeeld de Koran – enkel – een boek van vrede is.

Ter info:
Twee vragen aan de – inmiddels overleden – arabist en hoogleraar in ‘hedendaagse islamitisch denken’ prof. dr. Hans Jansen, ook bekend van televisie:
VRAAG: Welke straffen kent de islam voor het maken van grappen over Mohammed?
ANTWOORD: Waarom zou iemand grappen willen maken over de Gezant van God? Zulke grappen kunnen alleen tot doel hebben zijn hoogheid te verminderen. Wie zulke grappen maakt, dient goed gewaarschuwd te worden. Als hij er dan toch mee doorgaat, kan het niet anders of hij heeft geen respect voor God, Mohammed, de islam en de moslims. Afstraffing is dus op zijn plaats. Wie geen respect heeft voor Mohammed, roept vragen op over de betrouwbaarheid waarmee Mohammed Gods woord heeft doorgegeven. Daarmee komt het eeuwigdurend heil van de gelovigen in de paradijstuin op het spel te staan: zijn de mededelingen die wij dankzij de Koran daarover hebben, wel juist? De straf voor het maken van grappen over Mohammed is dus in principe gelijk aan de straf voor belediging.
VRAAG: Welke straffen kent de islam voor het beledigen van Mohammed?
ANTWOORD: Op het beledigen van Mohammed stelt de sharia in principe de doodstraf. Een moslim die Mohammed beledigt, heeft daarmee impliciet uittreding uit de islam gepleegd, en verdient dus zeker de doodstraf. – Bron: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten, door Hans Jansen.

Afbeelding van Pixource via Pixabay 

Moslim versus mohammedaan

De gematigde moslim die ook niet stiekempjes in zijn (haar) hart geweld goedpraat, zoals bij het beledigen van de profeet, is echt gematigd.
Maar mensen die zeggen (dat doen trouwens ook niet-moslims): ‘Eigen schuld dikke bult, had je maar moeten zwijgen!’, volgen blijkbaar Mohammed, in de plaats van inspraak en vrijheid van meningsuiting.
Het valt me op bij mohammedanen, dat ze zich wel beledigt voelen betreffende de profeet wanneer deze wordt aangevallen maar niet wanneer Jezus belachelijk wordt gemaakt. Hij wordt ook in de Koran genoemd en erkend als profeet! Dit onderscheid maakt van deze beledigde gelovigen ‘mohammedanen’ in mijn ogen!
Een mohammedaan identificeert zich met alle kanten van hun grote profeet. Dus ook met zijn schaduwkant, de moordenaars kant. Mohammed was niet alleen een man van vrede en vergiffenis maar staat ook bekend als de profeet van grote destructie maar het kan zijn dat je dat als gelovige liever niet ziet.
Als je gelooft in de vrijheid van meningsuiting, moet je niet moeilijk doen over dat je tijdens het bekritiseren van iets of iemand, iemand zal kunnen beledigen.
Maar heel veel zogenaamde gematigde moslims zijn diep in hun hart helemaal niet gematigd, de angel van het kwaad van hun godsdienst zit er nog steeds diep in!
Dat vind je trouwens ook bij fanatieke christenen terug die beweren te geloven in de boodschap van Jezus maar ook de schaduwkant van de Bijbel, het Oude Testament nog steeds omarmen! Ze zijn onbetrouwbaar en schuwen geen geweld.
De expansie drift van de joden (volk van het O. T.) stopte bij het Heilige Land: Israël. Maar de moslim beweging wil de hele aarde onderwerpen aan de islam, omdat dat de opdracht is binnen hun geloof! Iemand die op een fanatieke manier de Koran aanhangt, is niet alleen maar vrijgevig en gastvrij maar ook in staat – helaas – te moorden in naam van zijn (haar) godsdienst! Want iedereen moet de superioriteit van de islam accepteren!
Een moslim die in het vrije Europa leeft en blij is met inspraak, dient iedere vorm van agressie van zichzelf neer te leggen. Dient niet het zaaien van haat en geweld te steunen. Ook niet diep in zijn hart!


Foto: Afbeelding van mostafa meraji via Pixabay