De psychiater versus de teacher?

De een zegt dat je gek bent maar geholpen kan worden.
De andere zegt dat je verlicht bent.
De ene verdient goud aan jou.
De andere staat in dienst van jou: terwijl je denkt hem/haar te moeten volgen.
De ene wil jou alleen maar verdoven.
De andere wil je enkel met liefde genezen.
‘Take no notice of the ego
and its activities
but see only the light
behind it.’
– Ramana Maharshi
.
Ik zeg je:
Je bent niet het brein maar hebt er eentje.
En je hebt geen bewustzijn maar bent DAT.
clip-art-4833913_640
Afbeelding van Christian Dorn via Pixabay

Sat-Chit-Ananda

Sanskriet voor bestaan/waarheid-bewustzijn-gelukzaligheid, een drie-eenheid: aard van de zogenaamde ultieme werkelijkheid ofwel Brahman!
Onze ware natuur zou dus behoren te bestaan, als deze volkomen wordt gerealiseerd uit het ervaren van waarheid-bewustzijn en bliss!
Sri Ramana Maharshi sprak daar veelvuldig over.
Ik vraag me af, of dat er hier op de Nederlandse bodem ook nog daar naar verwezen wordt. Of dat we liever gaan voor het magere realiseren van de ultieme werkelijkheid, DAT wat is? Enkel bewustzijn, zonder kraak noch smaak. 😀
Men (diverse Nederlandse leraren) verkopen blijkbaar enkel dat wat ze zelf kennen: hebben gerealiseerd. Maar eigenlijk is het armoede, in mijn ogen! Jammer!!
Boeddha wees ook op de verlichting (ontwaken) als geluk.
Het lijkt wel dat de leraren hier neuzelen, en liever experimenteren met drugs en Ayahuasca, en zich verder in laten met psychologie en psychotherapie! Ik kan het natuurlijk geheel mishebben, hoor, want wie ben ik?
Niets meer lijkt echt te zijn in deze tijd.
De hartstocht voor de Waarheid lijkt wel vorige eeuw in vlammen te zijn opgegaan samen met Jiddu Krishnamurti.

Ach, misschien ben ik vanmorgen te vroeg opgestaan! 😉
Maar voor wie werkelijk verder geïnteresseerd is: https://kijkennaarjezelf.nl/?page_id=338

cat-697522_640

Afbeelding van gfk DSGN via Pixabay

Zelfrealisatie – Sri Ramana

‘Waarnemer en waargenomen object ver-
houden zich tot elkaar als een stuk touw en
een slang. Het weten dat de slang geen slang is
maar een stuk touw, kan alleen doordringen als
het valse idee van de denkbeeldige slang is ver-
dwenen. Net zo kan Zelfrealisatie niet worden
verkregen zolang het geloof er is dat de wereld
echt is.’
– Sri Ramana Maharshi
(Boek: Wie ben ik? Uitgever Inzicht.)
lightbulb-2692247_640
Foto: Pixabay.com