Faalde Krishnamurt? (8)

Hij verwierp guru’s!
Hij wilde geen autoriteit zijn met volgelingen!
Maar eindigde zonder verlichte mensen om hem heen!

‘Etymologisch komt “goeroe” uit het Sanskriet. Het betekent “zwaar” en illustreert hoe de positie van een leraar in de conservatieve brahmaanse traditie wordt opgevat. Een successie van goeroes en leerlingen heet parampara. Tibetanen vertaalden goeroe met lama, wat “onovertroffen” betekent.’ – Bron: WikipediA.
Jan Foudraine besteedde er een boek aan: Meester, Antimeester. Een boek waar het vooral ging over Bhagwan (zijn meester) en zijn ontmoeting met Jiddu Krishnamurti.
K zag wel dat er iets gebeurd was bij Jan Foudraine (heette ook Swami Deva Amrito). Amrito was volkomen verliefd op zijn meester Bhagwan (werd later: Osho). Hij was geraakt tot diep in zijn hart! Maar achteraf, na zijn ontmoeting met K, moet K tegen iemand anders hebben gezegd: ‘Nu moet ie alleen nog zijn meester loslaten!’…
Ik vraag me af wat ie tegen Petrus (voorheen Simon) had gezegd, K? De visser die Jezus begon te volgen!…
‘En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.
En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.’
– Bron: Markus 1:16-18.
Ook de Boeddha zond zijn monniken op weg!
Om boeddhist te worden, moe(s)t je de drie juwelen accepteren: Ik neem toevlucht tot Boeddha. Ik neem toevlucht tot Dharma. Ik neem toevlucht tot Sangha.
Je zou dit zo naar Jezus kunnen vertalen, als: Ik neem mijn toevlucht tot Jezus, het evangelie en de gemeente.
Maar… zoiets bracht Jiddu Krishnamurti niet!
Toch wilde Boeddha niet op basis van geloof of autoriteit gevolgd worden maar wel op basis van vertrouwen en onderzoek. Zijn volgelingen moesten zijn leer onderzoeken op waarheid: of dat het werkte voor hen.
K stond niemand toe een leerling van hem te worden. Er was dus geen gemeenschap van gelovigen/toegewijden om hem heen! Toch was hij niet alleen!…
K wilde dat mensen met hem samen nadachten. Boeddha bood gewoon zijn leer aan! Zo van: ‘Dit is het, punt. Maar je hoeft me niet te geloven, onderzoek het gerust voor jezelf.’
K had geen succes, mogelijk hield hij toch de zoeker op een te grote afstand en mochten ze meedenken. Als je een leer aanbiedt, moet je juist blijkbaar mensen niet op een te grote afstand houden en zorgen dat ze bij de les blijven en dat meedenken meer relativeren. Zoals zen zegt: ‘De Waarheid is niet het probleem maar onze mening erover.’
K vond dat de leraar en de leerling elkaar gevangen kunnen houden. Zoals Sheela en Osho dat deden met elkaar in Oregon, Amerika! Dat werd een hele pijnlijke situatie met elkaar en de commune. Maar ook K kende conflict binnen zijn eigen cirkel van vrienden en medewerkers. En ook de Boeddha was hier niet vrij van. Het bekendste verhaal is natuurlijk dat van Judas, die Jezus verraadde met een kus aan de Romeinen, zodat ze wisten wie hij was en hem zo gevangen konden nemen!
Het is waar dat leraren en guru’s uit kunnen zijn op geld, macht en seks. Dat relaties heel gauw ontaarden of kunnen ontaarden. Maar daarom hoef je nog niet het kind met het badwater weg te gooien. Zeker niet, wanneer de Waarheid het doel is!
Je groeit met elkaar of uit elkaar, zeg ik maar. Iemand anders kan een stapje verder zijn dan jezelf en daar kun je je voordeel meedoen, lijkt mij! 😉

buddha-1053130_640

Afbeelding van Dean Moriarty via Pixabay

Jezus, Yeshua, Christus, Zoon van God, Mensenzoon, Godmens, Logos,…

Niet de kerk was goed voor de mensheid maar zij die in hun hart veranderden. Want de wereld is immers een afspiegeling van ons binnenste. Wees een Christus en geen christen!
Niet dat ik tegen de kerk ben, beslist niet maar ik ben er ook beslist geen volgeling van.
De kerk heb ik vooral leren kennen als een instelling met goede doelen!
Ik zal je laten zien door een tekst uit het Nieuwe Testament, dat je twee soorten van volgelingen hebt:
‘Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.
En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.
Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.’ – Lukas 10:38-42.
Hebben we liefde voor het organiseren van de Waarheid of liefde voor de Waarheid zelf?

man-343674_640

Image by amurca from Pixabay

De Weg van de Boeddha

Nu heb ik het hier niet over een boeddhist worden of dat ik de Boeddha aanbid, als een of andere  nieuwe god in mijn hemelrijk!
Maar de kennis van zijn pad nader hier bespreek.
Wat is het nirvana: staat waarin het zelf is uitgeblust?
Wat is dat zelf dan?
Het zelfbeeld?
Het denken (ego) van de mens?
Als we simpelweg direct gewaarzijn, is er dan sprake van een zelf?
Als de waarnemer het waargenomene is, waar is dan het zelf (denken/ego) nog?
De leringen van Jiddu Krishnamurti hebben een sterke link met de leer van de Boeddha.
Zelfs – in mijn ogen – de boodschap van Jezus met die van de Boeddha.
Echter in deze eeuw lijken de leringen van deze drie geestelijke grootheden niet meer echt door te dringen, behalve dan aan de volgelingen en die kijken heel gauw door een bril met roze glazen, lijkt me!…
Waarom dringt hun boodschap niet meer echt door, dan behalve aan de oppervlakte? Omdat hun weg te weinig vruchten bracht? Slechts mooie woorden waar je verder niets aan hebt?
En beloven nieuwe leraren een betere weg?
Ik vraag me altijd weer af, hoe in hemelsnaam hedendaagse leringen van hedendaagse leraren zo anders kunnen zijn?
Het verlangen van de mens wordt bekritiseerd door de Boeddha maar ook bij de hedendaagse leraren? Zijn deze leraren beïnvloed door de huidige psychologie?, wat in mijn ogen helemaal niets te maken heeft met directe zelfkennis. Want denken over jezelf is echt iets anders dan jezelf direct gadeslaan. Gewaarzijn is in wezen tijdloos en denken niet.
Je kunt niet een school volgen en vervolgens verlicht zijn maar wel psycholoog!
En beweren dat een psycholoog ook verlicht kan zijn vind ik onzin, omdat iemand die verlicht is geen psychologie predikt. Waarom zou een verlichte/ontwaakte voor zilver gaan als het goud in handen heeft?
Jezus bood het eeuwige leven aan en geen oppervlakkige verandering. Hij zei dan ook: Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen.
Toen iemand vroeg of dat ie met hem samen mocht wandelen maar eerst even een familielid wilde begraven, antwoordde Jezus met: Laat de doden de doden begraven.
Jezus was direct! Hij ging zelfs zover, dat hij zei: Wie mij heeft gezien, heeft God gezien.
Sri Ramana Maharshi leerde echt niets anders met: God, het Zelf en de guru zijn Een.
Ook de Boeddha hield het eenvoudig en direct maar tegenwoordig bestuderen boeddhisten oneindig veel teksten en mediteren dat ze een ons wegen, zogezegd!
Boeddha was geen werelds mens! Hij bezat niets. Nam geen geld aan. Bedelde voor eten, predikte en mediteerde.
Jiddu Krishnamurti zei eens over zijn bezittingen: Wat je ziet, is alles wat ik bezit. Hij had dus geen kast vol met kleding en schoenen. En dergelijke. Ook bij Sri Ramana Maharshi vond je deze eenvoud terug. Nu, bewijst dat niet meteen dat je ontwaakt/verlicht bent maar…
Jiddu Krishnamurti noemde de wereld ronduit slecht. Ook Jezus deed dat. Ik vraag me af wat psychologen en psychiaters vinden? Zij verdienen immers hun boterham door deze wereld, nietwaar? Je bijt niet gauw in de hand die jou eten geeft. 😉
Je vindt op heel veel plekken hier een boeddhabeeld in iemands tuin. Een alternatieve tuinkabouter. Symbool voor vrede. Geen beeld dat iets van jou als bezitter lijkt te eisen. Vaak is het dan ook een dikke boeddha – en Boeddha was niet dik!
Goed, Boeddha leerde: Wees een licht voor jezelf. En Jezus zei: ‘Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft.’ (Mat. 5:14-15.)
Laten we voor goud gaan, het echte antwoord. Zoals Jiddu Krishnamurti zei: Verandering is dringende noodzaak!

dhammakaya-pagoda-472496_640

Image by Honey Kochphon Onshawee from Pixabay

Krishnamurti achterhaald?

Je kunt radicaal veranderen anders behoor je een weg te volgen: https://kijkennaarjezelf.nl/
Zo’n 60 jaar bracht Jiddu Krishnamurti de boodschap van de Waarheid zonder wegen. Boeddha en Jezus daarentegen onderwezen wel degelijk een weg. Volgelingen van hen, noemden zichzelf dan ook: volgelingen van de Weg.
Ik heb begrepen dat het onderwerp waar Jiddu Krishnamurti over sprak: observatie (de eerste stap is tevens de laatste stap), heel moeilijk is om echt volledig te verwerkelijken! Hij zei dan ook niet voor niets, bij het einde van zijn leven: niemand heeft mij begrepen.
Ja, je hoeft geen weg nu te gaan. Kun jij jezelf in alle vrijheid observeren? Niet denken over wie je bent. Nee, simpelweg keuzeloos gewaarzijn.
Goed, voor iedereen die daar toch moeite mee heeft, leg ik in korte filmpjes uit, hoe steeds meer gevoelig te worden voor dat wat observatie is! Je hoeft me niet te geloven, het zijn praktische filmpjes waarbij geloof of niet-geloven geen rol spelen!

JKrishnamurti