Leiden alle wegen naar Rome?

Nee, ook naar Amsterdam en Berlijn, bijvoorbeeld!
Niet alle godsdiensten verkondigen enkel vrede.
De Bhagavad Gita, het zogenaamde Nieuwe Testament van de Indiërs, predikt niet enkel vrede maar ook oorlog in naam van de gerechtigheid.
Dat doet ook de Tenach van de joden!
Enkel de Dhammapada (wijsheid van de Boeddha) en de Evangeliën (leringen en leven van Jezus) leren vrede. Noch de Boeddha, noch de Christus roepen hun volgelingen op, om ook geweld te gebruiken!
Dus wanneer je boeddhisten en/of christenen ziet grijpen naar geweld, zijn het geen directe discipelen van hun (leer)meester.
Binnen de islam staat vrede ook hoog in het vaandel maar ook deze godsdienst schuwt geen geweld!
Mensen die beweren dat alle godsdiensten gelijk zijn, vergissen zich!
Ik geloof wel dat hindoes, joden en moslims zich kunnen afkeren van het geweldsaspect binnen hun religie… Maar laat je niets wijs maken als beweerd wordt dat bijvoorbeeld de Koran – enkel – een boek van vrede is.

Ter info:
Twee vragen aan de – inmiddels overleden – arabist en hoogleraar in ‘hedendaagse islamitisch denken’ prof. dr. Hans Jansen, ook bekend van televisie:
VRAAG: Welke straffen kent de islam voor het maken van grappen over Mohammed?
ANTWOORD: Waarom zou iemand grappen willen maken over de Gezant van God? Zulke grappen kunnen alleen tot doel hebben zijn hoogheid te verminderen. Wie zulke grappen maakt, dient goed gewaarschuwd te worden. Als hij er dan toch mee doorgaat, kan het niet anders of hij heeft geen respect voor God, Mohammed, de islam en de moslims. Afstraffing is dus op zijn plaats. Wie geen respect heeft voor Mohammed, roept vragen op over de betrouwbaarheid waarmee Mohammed Gods woord heeft doorgegeven. Daarmee komt het eeuwigdurend heil van de gelovigen in de paradijstuin op het spel te staan: zijn de mededelingen die wij dankzij de Koran daarover hebben, wel juist? De straf voor het maken van grappen over Mohammed is dus in principe gelijk aan de straf voor belediging.
VRAAG: Welke straffen kent de islam voor het beledigen van Mohammed?
ANTWOORD: Op het beledigen van Mohammed stelt de sharia in principe de doodstraf. Een moslim die Mohammed beledigt, heeft daarmee impliciet uittreding uit de islam gepleegd, en verdient dus zeker de doodstraf. – Bron: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten, door Hans Jansen.

Afbeelding van Pixource via Pixabay