Pad van geluk

Veel mensen vinden het moment ordinair: voelen wat je voelt, zien wat je ziet, horen wat je hoort,…
Zitten liever in hun hoofd of gebruiken liever drugs om aan het moment te ontsnappen of het zogenaamd meer glans en power te geven.
De geest jaagt graag zichzelf na.
Maar het moment vraagt overgave. Geen gejaag!
Is het woord, het beeld belangrijker dan de zaak zelf?
Ruik jij wat je ruikt of vind je beeld erover belangrijker? Etc.
Kijken we rechtstreeks naar onszelf of bespreken we liever de beelden over onszelf?
Sommige mensen hebben van gelukkig zijn een object van hun verlangen gemaakt. Maar je kunt niet gelukkig worden, je kunt enkel hier en nu gelukkig zijn.
Het pad is naar binnen. Nu, dat je hier en nu ervaart, zonder weerstand of verlangen. Dat de waarnemer, het waargenomene is. Er sprake is van liefdevol gewaarzijn. En waar liefde is kan verdriet, angst en haat zich niet nestelen. Gelukkig zijn, is de afwezigheid van verdriet, angst en haat en dat je niet gevangen zit in al je verlangens!
Lees ook eens hiernaar: https://soundcloud.com/user-774745884/je-kunt-alleen-hier-en-nu-gelukkig-zijn