ABC van Observatie (2)

A) Onderken je geestelijke pijn.
B) Stuur je geest naar alle zintuigelijke ervaring, van dat moment: hoor wat je hoort, zie wat je ziet, proef van je proeft, ruik wat je ruikt, voel wat je voelt.
C) Gewaarzijn, gevoelig zijn voor wat is zal dan opduiken. Een heldere geest. Geen geest die zijn eigen beelden najaagt.
Observatie kan direct en zonder een bepaalde weg worden gerealiseerd en vrijgezet. Want jij bent Dat.
Maar om niet in intellectualisme te vervallen met observatie en denken dat je vrij bent, dien je heel kritisch daarin te zijn en het pad van kijkennaarjezelf.nl (C) te blijven bewandelen.
Weet: de eerste stap is tevens de laatste stap. Dan pas is observatie volledig gerealiseerd.

woman-1207674_640

Afbeelding van John Hain
via Pixabay

ABC van Observatie

A) Voel jij je wel eens rottig?
B) Ga dan naar je zintuigen. Investeer niet langer in je geest. Voel wat je voelt. Zie wat je ziet. Hoor wat je hoort. Proef wat je proeft. Ruik wat je ruikt.
Zoek daarbij niet de ervaring maar onderken de ervaring die het eerst spontaan tot je bewustzijn doordringt. Misschien het gekriebel in je neus. Of het geluid van een auto. ‘Je springt’ van de ene gewaarwording naar de andere. Gewoon doen en niet proberen te beheersen door middel van het denken. De waarnemer is het waargenomene.
Is het beeld belangrijker dan de directe ervaring van jezelf?
De geest jaagt enkel zijn eigen staart na.
C) Observatie, keuzeloos gewaarzijn, kan dan gaan opduiken in je leven. Maar… je kunt A en B ook overslaan: dat heet realisatie van observatie, gewaarzijn! De eerste stap is dan tevens de laatste stap.

abc-5083097_640

Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay