Gewaarzijn

Zelfobservatie, kijken naar jezelf!…
‘Wees een licht voor jezelf,’ sprak de Boeddha vijfentwintighonderd jaar geleden. In de vorige eeuw zei Jiddu Krishnamurti dat ook!…
Het onbevooroordeeld kijken naar jezelf. Niets mooier maken of lelijker. Gewoon direct gewaarzijn.
Dan gaat vrijheid aan vrijheid vooraf, anders niet.
Het denken, ons denken, is altijd gekleurd, nietwaar?
Ware meditatie ligt voorbij het denken, zonder het te willen beschadigen! Zoals de zon niet het kwade voor heeft met de aarde. De zon is niet van de aarde. Net als bewustzijn dat niet is.
Men gelooft in deze tijd massaal dat we het brein zijn: dat is de nieuwe religie van heel veel wetenschappers.
En omdat we het lichaam zijn, volgens deze wetenschap, geloven heel veel mensen onderworpen te zijn aan het denken, voelen en de zintuigen. Het bewustzijn wordt om deze reden dan ook toegeschreven aan het lichaam, het brein welteverstaan!  Geen brein, dus geen bewustzijn!
Maar dat is een armzalige conclusie, dat gelukkig niet door iedereen wordt gedeeld: ook niet door alle wetenschappers, onderzoekers.
Er bestaat iets dat nog mooier is dan de natuur, nog mooier is dan de sterren.
Er wordt gezegd, dat dat geen begin heeft of een einde. Dat het nergens aan onderworpen is. En toch aanwezig, hier en nu.
Het is geen een of ander idee. Het bestaat, daar waar jij bent. Maar sommige mensen zijn ‘ziende blind en horende doof,’ zoals de Nazarener, die bekende timmerman, zo’n tweeduizend jaar geleden moet hebben gezegd.
Ja, het is onze ware natuur. Dat wat God wordt genoemd.
HET openbaart zich enkel hier en nu. En het denken kan het niet (be)grijpen!

Afbeelding van Myriams-Fotos via Pixabay

Leiden alle wegen naar Rome?

Nee, ook naar Amsterdam en Berlijn, bijvoorbeeld!
Niet alle godsdiensten verkondigen enkel vrede.
De Bhagavad Gita, het zogenaamde Nieuwe Testament van de Indiërs, predikt niet enkel vrede maar ook oorlog in naam van de gerechtigheid.
Dat doet ook de Tenach van de joden!
Enkel de Dhammapada (wijsheid van de Boeddha) en de Evangeliën (leringen en leven van Jezus) leren vrede. Noch de Boeddha, noch de Christus roepen hun volgelingen op, om ook geweld te gebruiken!
Dus wanneer je boeddhisten en/of christenen ziet grijpen naar geweld, zijn het geen directe discipelen van hun (leer)meester.
Binnen de islam staat vrede ook hoog in het vaandel maar ook deze godsdienst schuwt geen geweld!
Mensen die beweren dat alle godsdiensten gelijk zijn, vergissen zich!
Ik geloof wel dat hindoes, joden en moslims zich kunnen afkeren van het geweldsaspect binnen hun religie… Maar laat je niets wijs maken als beweerd wordt dat bijvoorbeeld de Koran – enkel – een boek van vrede is.

Ter info:
Twee vragen aan de – inmiddels overleden – arabist en hoogleraar in ‘hedendaagse islamitisch denken’ prof. dr. Hans Jansen, ook bekend van televisie:
VRAAG: Welke straffen kent de islam voor het maken van grappen over Mohammed?
ANTWOORD: Waarom zou iemand grappen willen maken over de Gezant van God? Zulke grappen kunnen alleen tot doel hebben zijn hoogheid te verminderen. Wie zulke grappen maakt, dient goed gewaarschuwd te worden. Als hij er dan toch mee doorgaat, kan het niet anders of hij heeft geen respect voor God, Mohammed, de islam en de moslims. Afstraffing is dus op zijn plaats. Wie geen respect heeft voor Mohammed, roept vragen op over de betrouwbaarheid waarmee Mohammed Gods woord heeft doorgegeven. Daarmee komt het eeuwigdurend heil van de gelovigen in de paradijstuin op het spel te staan: zijn de mededelingen die wij dankzij de Koran daarover hebben, wel juist? De straf voor het maken van grappen over Mohammed is dus in principe gelijk aan de straf voor belediging.
VRAAG: Welke straffen kent de islam voor het beledigen van Mohammed?
ANTWOORD: Op het beledigen van Mohammed stelt de sharia in principe de doodstraf. Een moslim die Mohammed beledigt, heeft daarmee impliciet uittreding uit de islam gepleegd, en verdient dus zeker de doodstraf. – Bron: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten, door Hans Jansen.

Afbeelding van Pixource via Pixabay 

Moslim versus mohammedaan

De gematigde moslim die ook niet stiekempjes in zijn (haar) hart geweld goedpraat, zoals bij het beledigen van de profeet, is echt gematigd.
Maar mensen die zeggen (dat doen trouwens ook niet-moslims): ‘Eigen schuld dikke bult, had je maar moeten zwijgen!’, volgen blijkbaar Mohammed, in de plaats van inspraak en vrijheid van meningsuiting.
Het valt me op bij mohammedanen, dat ze zich wel beledigt voelen betreffende de profeet wanneer deze wordt aangevallen maar niet wanneer Jezus belachelijk wordt gemaakt. Hij wordt ook in de Koran genoemd en erkend als profeet! Dit onderscheid maakt van deze beledigde gelovigen ‘mohammedanen’ in mijn ogen!
Een mohammedaan identificeert zich met alle kanten van hun grote profeet. Dus ook met zijn schaduwkant, de moordenaars kant. Mohammed was niet alleen een man van vrede en vergiffenis maar staat ook bekend als de profeet van grote destructie maar het kan zijn dat je dat als gelovige liever niet ziet.
Als je gelooft in de vrijheid van meningsuiting, moet je niet moeilijk doen over dat je tijdens het bekritiseren van iets of iemand, iemand zal kunnen beledigen.
Maar heel veel zogenaamde gematigde moslims zijn diep in hun hart helemaal niet gematigd, de angel van het kwaad van hun godsdienst zit er nog steeds diep in!
Dat vind je trouwens ook bij fanatieke christenen terug die beweren te geloven in de boodschap van Jezus maar ook de schaduwkant van de Bijbel, het Oude Testament nog steeds omarmen! Ze zijn onbetrouwbaar en schuwen geen geweld.
De expansie drift van de joden (volk van het O. T.) stopte bij het Heilige Land: Israël. Maar de moslim beweging wil de hele aarde onderwerpen aan de islam, omdat dat de opdracht is binnen hun geloof! Iemand die op een fanatieke manier de Koran aanhangt, is niet alleen maar vrijgevig en gastvrij maar ook in staat – helaas – te moorden in naam van zijn (haar) godsdienst! Want iedereen moet de superioriteit van de islam accepteren!
Een moslim die in het vrije Europa leeft en blij is met inspraak, dient iedere vorm van agressie van zichzelf neer te leggen. Dient niet het zaaien van haat en geweld te steunen. Ook niet diep in zijn hart!


Foto: Afbeelding van mostafa meraji via Pixabay 

 

Hier en Nu zijn – 16

Waarom vinden we het moment zelf, zo onbelangrijk? Hebben we zo weinig oog voor wat er nu is, nu ervaren wordt. Horen wat je hoort, zien wat je ziet, voelen wat je voelt. Dus niet: ‘Horende doof en ziende blind.’ Als de waarnemer het waargenomene is, geen ik en het waargenomene meer is, valt alles stil. Meer info: https://kijkennaarjezelf.nl/

Angstcultuur!

We zijn er zo aangewend geraakt, bijvoorbeeld door de MeToo-beweging. Mannen die niet meer echt spontaan durven te zijn naar vrouwen. Of een werkgever die dreigt met ontslag, als je je grote mond niet weet te houden. Of een ouder of partner die dreigt met: ‘Dan rot je maar op!’
Nu was er onlangs een Franse leraar, die het onderwerp vrijheids van meningsuiting wilde bespreken binnen zijn klas. Hij had al gezegd: je hoeft niet aan deze klas deel te nemen, als je het te confronterend vindt. Hij wilde blijkbaar niet bang zijn met deze les maar ook geen mensen kwetsen!…
Toch moest zijn hoofd er letterlijk af! Triest, in en in triest, vind ik dat! En denk nu maar niet dat alle leraren in Nederland dat ook vinden, ja dat vind ik ook triest!…

Afbeelding van omer yousief via Pixabay 

 

Reden tot vrees?!?

De Bijbel van de joden staat vol van geweld en zware straffen maar het joodse volk wil(de) maar een ding: een land voor zichzelf, het huidige Israël.
De Koran staat vol van geweld en zware straffen en de moslims willen maar een ding, de gehele aarde aan zich onderwerpen. Dat de gehele mensheid de islam als superieur zal accepteren!
Ook het hindoe geloof maakt zich schuldig aan geweld, de Bhagavad Gita is geen boek van alleen maar vrede!
Kijk je naar het Nieuwe Testament betreffende het leven van Jezus en de Dhammapada van de Boeddha, tref je daarin geen oproep tot geweld, desnoods met geweld het geloof te verspreiden en/of te verdedigen! Beide leraren riepen op niet te grijpen naar geweld en dat haat nimmer haat zal verdrijven.
Maar Krishna, Mozes en Mohammed zijn beslist niet vrij van geweld!
Toch hoeven we niet bang te zijn, dat India of Israël uit zijn op het veroveren van de gehele mensheid, desnoods met geweld.
Natuurlijk zijn er heel veel moslims die geen oorlog zoeken maar vrede met andere gelovigen maar hun Koran leert echter iets anders en als je te maken hebt met een fanatieke moslim, moet je beter weten! De zogenaamde politieke moslims zijn niet onschuldig bezig, hier en in de rest van de wereld.

Foto – Pixabay.com